top of page

est. 2011

vento yatçılık
  • Engin Mardin

3/9 Kime sörveyör diyebiliriz

Ticari yat sörveyi gibi zorunlu sörveyler haricinde, kanuni olarak herhangi bir standart mevcut değildir. Yani kendisini satın alma öncesi tam sörvey yapmaya yetkin gören biri bu alanda faaliyet gösterebilir. Hukuki bir yaptırım olmasa da konunun inceliği gereği dünyada bu alan ile ilgili meydana gelmiş profesyonel meslek kuruluşları mevcuttur. Bunlar YBDSA (Yacht Designers and Surveyors Association),BMSE (British Marine Surveyors Europe), RINA ( The Royal Institute of Naval Architects) IIMS (International Institute of Marine Surveying)… gibi kuruluşlardır İşini ciddiye alan bir sörveyör için bu meslek kuruluşlarına üye olmak ve istenen kriterleri sağlamak;

• Bir kuruluş tarafından tanınmak, • Meslek ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmek, • Müşteri ile sonradan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda kuruluşun hakem vazifesi görmesi, açılarından faydalıdır. Bu kuruluşların, sörveyörleri bünyelerine kabul etmeleri belli eğitimlere, kriterlere veya kanıtlanabilir tecrübe ve referanslara bağlıdır. Dünyada farklı standartlara tabi deniz araçlarına özel sörvey çeşitleri de mevcuttur, bunlara örnek vermek gerekirse;MCA (Maritime Coast Guard Agency, İngiliz devlet tabanlı standart koyucu kuruluş) kodlaması, klas sörveyi, tonaj sörveyi gibi ama dağılmamak için bu yazıda konuyu ülkemizdeki 24 m’ye kadar ticari olmayan gezi tipi yatları ilgilendirecek çerçevede tutuyoruz.

Sörveyörün fonksiyonları;

• Danışman: Sörveyör bir danışman değildir, zira danışman size uzmanlık alanı ile ilgili görüşlerini saat başı ücret olarak yansıtır ve verdiği danışmanlığın sonrasında ortaya çıkabilecek neticeler ile ilgili bir yükümlülüğü olmaz.

Sörveyör, yukarıda tanımını yaptığımız sörvey faaliyetini sürdüren, görüşünü değil, uyguladığı test ve gözlemler neticesinde ortaya çıkan sonucu rapor eden kişidir. Fiziki delile dayanarak, olanı ortaya koyma çabasında olan kişidir.

• İşlerin Ayrımı: Sörveyör işlerin ayrımı gereği, alım satım sürecinden menfaati olmayan, üçüncü bir şahıs olmalıdır. Sörveyörünüzü seçerken bilinilirliği ve uzmanlığı ile beraber bu kriterlere dikkat etmek faydalı olacaktır.


24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page